Skydda er med en kundkreditförsäkring

En kundkreditförsäkring skyddar er från utebliven betalning. Det innebär att era fordringar är skyddade. Om din kund inte kan betala ersätts ni.

Vi jobbar nära våra kunder genom att stödja dem med aktuell information om marknader och sektorer. Informationen kan användas för att utforska nya marknader och ger en trygghet vid kontakt med nya kunder. Försäkringen ger även en extra säkerhet vid belåning.

Vi är en av de ledande aktörerna i branschen. Läs mer om oss på www.atradius.se

”En kreditförsäkring tryggar din betalning. Om din kund inte betalar på grund av insolvens eller utebliven betalning så betalar vi. Vi hjälper dig att göra säkra affärer.”

Peter Boberg, VD
Atradius Sverige

Hur kundkreditförsäkring fungerar

Ni kan försäkra er mot utebliven betalning och insolvens. Ni ansöker om kreditlimiter via vårt webbbaserade system och kan därefter ge kredit till era kunder utan att behöva bekymra er om betalning. Vid utebliven betalning anmäler ni skadan till oss. Kreditförsäkring kan anvädas både för inhemsk och export försäljning samt underlätta finansiering

Vad kostar det?

Kreditforsikringspremien är en premiesats av den försäkrade omsättningen. Premiesatsen är en promille av den försäkrades omsättning och sätts med hjälp av ett flertal parametrar. Premiesatsen avspeglar risken och omfattningen av den omsättning som ska försäkras.

Man försäkrar som regel den del av omsättningen som säljs på kredit.

Faktorer som påverkar din premiesats:

Omsättning

Ett större belopp som ska försäkras ger en lägre premiesats

Bransch

Vissa branscher är mer instabila. Risken avspeglas i premien.

Kredittiden

En längre kredtittid ger högre risk. Kredittiden är inräknad i premiesatsen.

Land

Vissa länder utgör en lägre risk än andra. Premiesatsen avspeglar landrisken.

Antal kunder

Säljer du till ett fåtal stora kunder eller utspritt på flera?

Historik

Hur många kreditförluster har ni haft de senaste tre åren? Hur stora var de? Svaren ger en uppfattning om er kreditstyrning och påverkar premiesatsen.

Köparkvalitet

Köparkvalitet är ett uttryck for  kreditvärdigheten hos era kunder (Köpare).  Bättre kvalitet har en positiv inverkan på premiesatsen

Business people in doorway | Atradius

Kom igång

Kontakta oss så berättar vi mer om våra produkter.

Vi kreditvärderar gärna era största kunder och ger er en offert .

Vi erbjuder kundkreditförsäkring till alla verksamheter, från nystartade småbolag till multinationella koncerner.

Kontor

Atradius
Besöksadress: Rådmansgatan 69
Box 6800
113 86 Stockholm
Växel: 08-566 221 00
E-mail: info.se@atradius.com

 

Om Atradius

Atradius är en av Sveriges ledande leverantörer av kreditförsäkring och garantier.

Vi finns i över 50 länder med ett nätverk på över 160 kontor.

Ring mig!

Lär dig mer

Man and woman shaking hands in office

Kundkreditförsäkring

Sälj på kredit och upptäck nya marknader med vetskapen om att du är skyddad

businessman walking holding coffee

Gratis rapporter

Få tillgång till marknadsrapporter där ni kan läsa om utvecklingen i länder och branscher

Man and woman reading document | Atradius

Inkasso

Inkasso är en del av kundkreditförsäkringen.